1. Forside
  2. /
  3. Køberguides
  4. /
  5. Sælgeransvarsforsikring

Sælgeransvarsforsikring

Der kan komme nogle ubehagelige overraskelser – og en række fejl og mangler– i forbindelse med huskøb – både for købere og sælgere. Derfor vælger nogle sælgere at få tegnet en sælgeransvarsforsikring, som dækker den 10-årige periode, hvor sælger lovmæssigt hæfter og bærer ansvaret for fejl og mangler i forbindelse med hussalg.

Læs mere om sælgeransvarsforsikring her.

villakvarter i Roskilde

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

Sælgeransvarsforsikringen giver en ekstra sikkerhed, hvis man sælger sin bolig. Sælgeren har et lovpligtigt ansvar for at hæfte for fejl og mangler - i op til 10 år efter salget af boligen - og her vil sælgeransvarsforsikringen dække i hele den periode, hvor sælger kan blive stillet til ansvar.  

Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring

Sælgeransvarsforsikringen dækker de fejl og mangler, som ikke har været noteret i tilstandsrapporten - og som heller ikke dækkes af ejerskifteforsikringen.

Det kan for eksempel være:

  • Ulovlige kloak-eller stikledninger (VVS og el-installationer)
  • Forurening ved grunden, såsom jordforurening eller nedgravede olietanke
  • Andre ulovlige forhold i bygningen

Dog gælder sælgeransvarsforsikringen ikke ved svig eller grov uagtsomhed

Juridisk Rådgivning

Hvad er forskellen på ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring?

Ejerskifteforsikring vil udelukkende dække fejl og mangler i boligen. Sælgeransvarsforsikring vil dække fejl og mangler, både på grunden og i boligen. 

Som nævnt så vil en sælgeransvarsforsikring dække de fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og som ejerskifteforsikringen ikke dækker.

Er det en god idé at tegne en sælgeransvarsforsikring?

Hvis køber finder forhold og fejl og mangler, som ikke er dækket af ejerskifteforsikring, så kan du som køber risikere at blive sagsøgt - og det kan blive en noget dyr affære. Det kan godt være en god idé at tegne en sælgeransvarsforsikring, hvis du som sælger ønsker en større økonomisk sikkerhed end blot ved ejerskifteforsikringen. 

Hvem er på køberens side? Sælgeransvarsforsikringen kan være en fordel for både køber og sælger

Husk på at en sælgeransvarsforsikring fratager ikke sælgeren ansvaret. Hvis sælgeransvarsforsikringen bliver tegnet i forbindelse med et ejendomssalg, så kan det godt give dig, som køber, en tryghed - hvis der senere hen skulle vise sig at være fejl og mangler ved grunden og boligen. Det kan være ubehageligt som køber at stå i en situation, hvor der findes fejl og mangler i boligen - efter købsaftalen er underskrevet. Derfor er det en rigtigt god idé at anskaffe sig en køberrådgiver, som du kan have med på din side gennem hele købsprocessen.