1. Forside
 2. /
 3. Køberguides
 4. /
 5. Ejendomsvurderinger: Hvad skal du vide?

Ejendomsvurderinger: Hvad skal du vide?

De offentlige ejendomsvurderinger har været genstand for intens debat i over et årti, og med god grund. Siden 2011 har boligejere kæmpet med forældede vurderinger, der har ført til uretfærdige skattebyrder.

Men hvorfor er disse nye vurderinger så afgørende, og hvordan vil de påvirke boligejere? Læs med her

Skyline

Hvorfor skal vi have nye ejendomsvurderinger?

De offentlige ejendomsvurderinger har været et omtalt emne de sidste +10 år og af god grund. Siden 2011 er ejendomsskatten (ejendomsværdiskat og grundskyld) blevet udregnet og steget på baggrund af nogle forældede vurderinger. Drømmen om nye vurderinger havde dog lange udsigter, hvorfor man satte en begrænsning på hvor meget skatten måtte stige og dertil indførte en indefrysningsordning, så skattestigninger kunne indefryses. Dette betød at stigninger siden 2011 i mange ejendomme har været indefrosset og først skulle betales ved et salg. Denne ordning blev betegnet som et rentefrit indefrysningslån.

Udover den offentlige ejendomsvurdering for 2020 (som mange husstande forsat mangler at modtage) venter vi nu i spænding på en ”ny ejendomsvurdering” som er opbygget efter andre principper. De nye vurderinger skal være mere retvisende og i højere grad stemme overens med markedspriserne. Der er derfor en forventning om, at næsten alle ejendomsvurderinger vil stige – men stiger skatten så også? Ifølge SKAT, stiger ejendomsskatten kun for ca. 1 ud af 5 boligejere. Simpelthen fordi den nye ordning sikrer, at selvom vurderingerne stiger, så falder skattesatserne. Hertil kører SKAT efter et såkaldt forsigtighedsprincip, som gør at de fratrækker 20% af vurderingen inden de udregner ejendomsskatten.

De foreløbige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurderingen for 2020 danner grundlag for ejendomsskatten i 2021, 2022 og 2023, og da ejendomsvurderingen for 2022 er forsinket, valgte SKAT at udstede foreløbige vurderinger som skal danne grundlag for ejendomsskatten i 2024. Denne foreløbige vurdering skal erstattes af ejendomsvurderingen i 2022, som forventes at komme i 2025. Såfremt der er forskel på den foreløbige vurdering og ejendomsvurderingen i 2022, bliver ejendomsskatten reguleret. Hvordan ejendomsskatten reguleres, og hvilken betydning det får, kommer an på, hvornår man har købt sin ejendom.

Du ejede din ejendom d. 31.12.2023 og din ejendomsskat stiger ifølge den foreløbige vurdering

Ejere af ejendomme pr. d. 31.12.2023 er automatisk berettiget til en skatterabat, hvis den foreløbige vurdering bestemmer, at du skal stige i ejendomsskat. Skatterabatten sikrer, at du som ejer ikke skal betale mere ejendomsskat i 2024 end du skulle i 2023, også selvom størrelsen på den foreløbige vurdering normalt ville betyde, at du skulle betale mere i skat.[1] Denne rabat er udregnet på baggrund af de foreløbige vurderinger, men du beholder din rabat selv når de nye ejendomsvurderinger for 2022 kommer. Hvis der er forskel fra den foreløbige til den nye vurdering, så reguleres din rabat blot.

Vi kan dog ikke undgå årlige stigninger i boligskatten. Dette betyder, at eventuelle skattestigninger fra 2025 forsat skal betales af dig, selvom du ejede din bolig pr. 31.12.2023. I princippet betyder dette, at du betaler den ejendomsskat du gjorde i 2023 med eventuelle stigninger fra 2025. Men det hop i skatten som du fik rabat for, det har du rabat for indtil du sælger ejendommen, og det skal ikke betales tilbage.

Hvis du gerne vil fastholde din ejendomsskat som den var i 2023, har du mulighed for dette. SKAT har videreført indefrysningsordningen i et nyt format. Dette betyder, at de gradvise stigninger som kommer fra 2025 kan indefryses i stedet for at blive betalt. Disse stigninger bliver lavet om til et lån, som skal betales når du sælger boligen. Man skal dog være opmærksom på, at den nye indefrysningsordning tillægger rente på ”lånet”. Man er ikke bekendt med denne rentesats endnu, men til sammenligning kan det oplyses at renten for indefrosset skat fra 2023-2024 er 3,57%.

Hertil skal man være opmærksom på SKAT automatisk har tilmeldt alle boligejere og tilmelder fremtidige boligejere til denne ordning. Husk derfor altid at tjekke din forskudsopgørelse, hvis du ikke ønsker at indefryse din skattestigning.

 

Du ejede din ejendom d. 31.12.2023 og din ejendomsskat falder ifølge den foreløbige vurdering

Din ejendomsskat reguleres, så du pr. 2024 betaler mindre end du gjorde i 2023.

Såfremt den nye ejendomsvurdering for 2022 ikke er overensstemmende med den foreløbige vurdering, og du pludselig står til at få en skattestigning – så frygt ej. Så er du omfattet af skatterabatten. Hvis ejendomsskatten falder yderligere, får du penge tilbage. Det samme gælder, hvis du har været omfattet af skatterabatten og den nye vurdering viser, at du skal betale lavere boligskat end 2023 – så forsvinder din skatterabat, og du får penge tilbage i stedet.

Boligejere i denne kategori kan ligeledes benytte sig af den nye indefrysningsordning, såfremt de ikke ønsker at betale de løbende stigninger fra 2025.

 

Du ejede først din ejendom d. 01.01.2024 (eller senere) og din ejendomsskat stiger ifølge den foreløbige vurdering

Først og fremmest – tillykke med købet af dit nye hjem!

Ved at overtage en bolig fra 01.01.2024 og frem er du omfattet af andre regler end dem som ejede deres bolig i 2023. Du kan derfor opleve enten at betale mindre end de forrige ejere eller mere. Ligegyldigt hvad du betaler, så er denne ejendomsskat udregnet på baggrund af den foreløbige vurdering. Når ejendomsvurderingen for 2022 kommer, vil din ejendomsskat for 2024 efterreguleres.

Såfremt den foreløbige vurdering var højere end ejendomsvurderingen for 2022, får du penge retur for hvad du har betalt for meget. Hvis den foreløbige vurdering var lavere end ejendomsvurderingen for 2022, skal du betale en restskat og denne restskat tilskrives renter, såfremt den ikke betales. Denne restskat skal betales og kan ikke indefryses. Men du kan ligesom de andre ejere, indefryse fremtidige stigninger fra 2025 ved den nye indefrysningsordning.

Det skal dog bemærkes, at SKAT ikke forventer de store udsving mellem de foreløbige vurderinger og 2022 ejendomsvurderingerne.

Efterregulering

Såfremt du ejer eller har ejet en bolig i periode 2021-2023 hvor ejendomsvurderingen for 2020 ikke var udsendt, er skatten for 2021-2023 udregnet på et ”forældet” grundlag, da det er udregnet på baggrund af gamle ejendomsvurderinger fra 00’erne. Når ejendomsvurderingen for 2022 bliver udsendt, kan den både angive, at der i perioden er betalt for lidt eller for meget i boligskat. Man kan derfor som ejer opleve både at få penge retur for denne periode eller blive mødt af et efterkrav.

Hvis du købte bolig i perioden 2021-2023, hvor ejendomsvurderingen for 2020 endnu ikke var udsendt, skal du være opmærksom på, at et eventuelt efterkrav eller tilbagebetalingsret tilfalder den nuværende ejer. Dette betyder, at ejerne i perioden selv skal regulere et eventuelt efterkrav eller tilbagebetalingsret mellem hinanden.

Hvis du har købt eller solgt i denne periode, har du derfor også set en frase omkring dette i købsaftalen, som forpligter sælger og køber til at afregne dette, når en regulering fremkommer.

Der er stadig boligejere som venter på deres ejendomsvurdering for 2020, og SKAT forventer først at de sidste vurderinger kommer i andet halvår af 2024. En regulering kan derfor forventes helt frem til 2025. Dem som kan forvente en kompensation, kan dog glæde sig over dette, da der tillægges en skattefri rentegodtgørelse på 6,2% pr. påbegyndt år.

Grundejerforeninger

Skatteministeren har oplyst, at grundejerforeninger skal til at betale grundskyld af værdien af deres fællesarealer. Fællesarealerne vil i den ny ejendomsvurderingslov, blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund, der vil blive vurderet til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed og en grund af standardstørrelse.

Den første opkrævning for grundskyld på fællesområder kommer i 2025. Dog skal den fulde betaling indfases over en periode på ca. 21 år, hvorfor det fulde beløb ikke bliver opkrævet med det samme. Det kan dog være vigtigt at være opmærksom på, hvis man køber en ejendom, som er medlem af en grundejerforening.

Køberrådgivning

 Udfyld kontaktformularen, så vi kan tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med køb og finansiering af din bolig.

  Du kan læse mere om, hvordan Bomae behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Eller ring på 70 40 03 36, mandag til søndag 9:00-20:00
  Jurastuderende Emma
  Om forfatteren:

  Emma Sterndorff, Juridisk rådgiver

  Forfatteren bag artiklen er Emma, der har netop afsluttet sin kandidatgrad i jura ved Københavns Universitet. Med fem års erfaring inden for juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for bolighandel fra mæglerbranchen, bringer Emma en solid ekspertise og indsigt som juridisk rådgiver.