1. Forside
  2. /
  3. Køberguides
  4. /
  5. Hvad er et testamente, en samejeoverenskomst og en ægtepagt?

Hvad er et testamente, en samejeoverenskomst og en ægtepagt?

Ønsker du at kende forskellen på testamente, ægtepagt og en samejeoverenskomst, og hvornår det giver mening at investere i dem? Så læs med her.

Økonomi

Testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst

Mange tænker ikke over vigtigheden af at regulere sine personlige og økonomiske forhold, når de køber bolig. Det kan dog være en rigtig god idé at gøre dette i forbindelse med sit boligkøb. Du kan derfor, hvis du får udarbejdet dokumenterne, læne dig tilbage i din nye stue og vide at din formue, aktiver og ønsker bliver respekteret ved død, eventuel samlivsophævelse eller separation/skilsmisse fra din ægtefælle.

Juridisk Rådgivning

Testamente

Alle behøver et testamente, de ved det blot ikke.

Det kan være ubehageligt at tale om, hvad der skal ske med dine penge og aktiver, når du ikke længere er her. Et testamente er dog en livsinvestering, som du i sidste ende, vil være glad for er på plads, når døden på et tidspunkt indtræffer.

Et testamente regulerer hvem der skal arve din formue og aktiver. I Danmark har vi grundet Arvelovens regler tvangsarveret for ægtefælle og børn, også kaldt livsarvinger. Dette betyder at 25% af din formue skal fordeles til din ægtefælle og børn. Resten af din formue kan du frit disponere over.

Hvis du er gift, kan du lave et fælles testamente med din ægtefælle, hvor I kan tilgodese hinanden ved død. Dette betyder, at den efterladte kan få lov til at blive i jeres fællesbolig og arve mest muligt efter ægtefællen, der afgår ved døden først. Grundet tvangsarvereglerne betyder dette, at jeres børn tilsammen får 12,5%, og de resterende 87,5% kan tilfalde den efterladte ægtefælle.

Ligeledes kan ugifte samlevende tilgodese hinanden i et fælles testamente. Men hvis der ikke oprettes testamente, findes der ikke arveret mellem samlevende, og arven vil gå til livsarvingerne, som i en situation som ugift vil være børn eller forældre til den afdøde.

Der er derfor ingen undskyldninger for ikke at få lavet et testamente. Det kan du både bruge som enlig, samlevende og gift. Se det blot som en mulighed for, at du selv kan bestemme hvem, der skal arve din formue, hvis du afgår ved døden.

Juridisk Rådgivning

Ægtepagt

Såfremt du er gift, eller planlægger at blive det, bør du læse videre. Udgangspunktet i dansk lov er at ægtefæller har fælleseje. Dette betyder at alt hvad du og din ægtefælle ejer før og under ægteskabet, bliver fælleseje. Eller sagt på en anden måde: hvad du har, har din ægtefælle 50% krav på ved skilsmisse.

En ægtepagt regulerer derfor formuen i jeres ægteskab, og hvordan denne formue skal fordeles ved skilsmisse. I kan bl.a. vælge at få lavet en kombinationssærejeægtepagt. Denne gør, at såfremt jeres ægteskab afsluttes som følge af, at en af jer afgår ved døden, så er jeres formue fælleseje og skal deles 50/50. Dog hvis jeres ægteskab afslutter grundet skilsmisse, så er jeres egen formue fuldstændig særeje, og I skal ikke dele jeres egen formue med ægtefællen.

En ægtepagt kan være god at lave i starten eller undervejs i ens ægteskab, således at I ved enighed bestemmer, hvordan jeres formue skal deles hvis jeres ægteskab på den ene eller anden måde ophører.

En ægtepagt kan med fordel laves samtidig med et fælles testamente, således at ønsker om formuedelingen i ægtepagten bliver respekteret i testamentet.

Juridisk Rådgivning

Samejeoverenskomst

Skal du købe bolig med din kæreste, din mor, din bedste ven eller måske din kusine? Så har du brug for en samejeoverenskomst.

Samejeoverenskomsten regulerer forhold vedrørende ens fælles bolig og er en god måde at fastsætte løsninger på mulige fremtidige konflikter. I kan bl.a. aftale hvordan driftsudgifter skal fordeles mellem jer, at ingen kan sælge ejendommen uden den andens samtykke, og såfremt den ene ønsker at sælge, at den anden får forkøbsret.

Hertil kan I angive hvad I hver af egne midler har lagt i ejendommen. Dette gør at I ved salg kan bestemme hvordan salgsprovenuet skal fordeles. Fordelen ved dette er, at hvis I indskyder forskellige beløb, kan I få disse indskud tilbage.

 Lad os illustrere igennem et eksempel:

Juridisk Rådgivning

Hvordan får jeg lavet testamente, ægtepagt eller samejeoverenskomst?

Et testamente, en ægtepagt eller en samejeoverenskomst er et dokument du laver i samarbejde med en advokat eller en juridisk rådgiver hos Bomae. Dog skal dokumentet underskrives af dig selv og minimum to vitterlighedsvidner, eller en advokat. Du har mulighed for at lave et testamente, en ægtepagt eller en samejeoverenskomst, når du er fyldt 18 år.

Det er en god ide at få underskrevet dokumentet overfor en notar, så du sikrer dig, at dokumentet bliver opbevaret hos centralregistret for testamenter. En notar hører under domstolene og dokumentet kan underskrives i hvilken som helst retskreds.

Køberrådgivning

 Udfyld kontaktformularen, så vi kan tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med køb og finansiering af din bolig.

    Du kan læse mere om, hvordan Bomae behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

    Eller ring på 70 40 03 36, mandag til søndag 9:00-20:00