Energimærke

Energimærke

Bliv klogere på hvad 'energimærk' betyder.


Energimærke

Energimærkningen er en vurdering af hele ejendommens energimæssige stand. Der skal være en gyldig energimærkning i forbindelse med, at en bolig skal sælges eller udlejes.

Energimærkningen har en skala der går fra A til G. Placeringen på energimærkeskalaen indikerer standen af energimæssige forhold.

Da der er sket en del på området siden ordningen blev etableret i 1998, har man opdateret energimærkningsskalaen med tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020.

Energimærket er dannet ud fra et beregnet forbrug, som er et udgangspunkt for bygningens energimæssige kvalitet. Kvaliteten bliver baseret ud fra bygningens isolering, vinduer og døre, varmeinstallation med videre. Herfra beregner man forbruget ud fra standardbetingelser.

Varmeforbruget varierer alt efter hvor mange man er i hjemmet og generelt folks forbrugervaner for f.eks. varmvandsforbrug og meget andet.

Det er derfor nødvendigt at lave varmeforbruget ud fra standardberegnet forbrug, og dermed konkludere bygningens kvalitet, og ikke måden den bruges på.