Alt du skal vide om tinglysningsafgift

Alt du skal vide om tinglysningsafgift

Hatten af for at du har overskuddet til at bevæge dig ind på det, der må være en af de kedeligste artikler på internettet.


Men tinglysningsafgift er om end et vigtigt emne i forbindelse med dit boligkøb. For det er en betydelig post i boligkøbet og skal tages nøje med i betragtning, når den samlede finansiering af boligkøbet skal planlægges.


Der er mange tekniske begreber i forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed, som man i processen må forholde sig til. Et af dem er tinglysningsafgift. Her guider vi dig igennem, hvad det betyder for dit boligkøb, og hvordan det er muligt at spare på den.

Hvad er tinglysningsafgift:

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over en bolig. Det betyder, at du eller I bliver registreret som boligens ejere og sikres dermed alle rettigheder. Når skødet på boligen er tinglyst, vil alle rettigheder og forpligtelser være overdraget fra sælgeren til dig som køber. Det betyder, at du/I har ejendomsretten og dermed officielt ejer boligen.

Tinglysningsafgiften er dermed en afgift, du som køber betaler til staten i forbindelse med dit boligkøb. I boligkøbet vil der typisk være to typer af tinglysningsafgift, som begge skal betales. Der vil som nævnt være tinglysning af skødet, der dokumenterer ejerskabet af boligen, og der vil være tinglysning af et eller flere pantebreve, som beskriver de lån, der er optaget for at finansiere boligkøbet.

Har du brug for hjælp med tinglysningen?

Sally Toft | Juridisk Rådgiver

Har du brug for hjælp med tinglysningen?

Lad vores erfarne Juridiske Rådgivere hjælpe dig. Så er du sikret, at du får den bedste og billigste løsning.

Tinglysningsafgift på skøde

Du betaler et fast grundbeløb på 1.750 kr. for tinglysning af skødet. Dertil kommer en variabel værdiafgift på 0,6% af købesummen. Lad os tage et eksempel:

Du køber et hus til 2,8 mio. kr. Tinglysningsafgiften vil derfor være:

Fast grundbeløb: 1.750 kr.

Variabel værdiafgift: 0,6% af 2.800.000 = 16.800 kr.

Samlet tinglysningsafgift: 1.750 + 16.800 = 18.550 kr.

Tinglysningsafgift på pantebrev:

Du betaler igen et fast grundbeløb på 1.730 kr. for tinglysning af pantebrevet på realkredit- og boliglån. Den variable afgift på pantebrev er 1,45% af hovedstolen (lånet). Husk I øvrigt at du som minimum skal have 5% i egenbetaling til dit boligkøb. Din udbetaling skal selvfølgelig ikke indgå i din beregning.

Med samme eksempel, vil tinglysningsafgiften på denne del derfor være:

Fast grundbeløb: 1.730 kr.

Variabel værdiafgift: 1,45% af 2.800.000 = 40.600 kr.

Samlet tinglysningsafgift: 1.730 + 40.600 = 42.330 kr.

Begge afgifter kan finansieres igennem realkredit- eller boliglånet.

Sådan er det muligt at spare på tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften er en bekostelig udgift, særligt for de købere, der optager et stort realkreditlån til finansiering af boligkøbet. Men der er dog mulighed for at spare mange penge ved at bruge de rigtige rådgivere i processen.

Den største reduktion af tinglysningsafgiften kan opnås via en såkaldt stempelrefusion. Det gælder kun for tinglysningsafgiften på pantebrevet. En stempelrefusion er muligt, hvis sælgeren af boligen har eksisterende lån i ejendommen. Man modregner dermed det lån, som allerede er i ejendommen, så summen af den variable udgift falder.

Hvis sælgeren af boligen til 2,8 mio. kr. allerede har et pantebrev på 1,5 mio. kr., behøver du kun at betale den variable afgift på 1,45% af 1,3 mio. kr. Dermed sparer du 21.750 kr.

Tinglysning af skøde foregår typisk via en boligadvokat. Hos Bomae har vi erfarne Juridiske Rådgivere, som en del af vores rådgivningspakke. Du sparer dermed også udgifter til advokat hos os.